Camera IP Kbvision

Camera IP Kbvision    

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

KH-AN1302W

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W-       Cảm biến..

Giá: 3.180.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.180.000 VNĐ

KH-AN2002W

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W-       Cảm biến..

Giá: 3.560.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.560.000 VNĐ

KH-N1001

Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KH-N1001-       Cảm biến hình ảnh: 1/3 in..

Giá: 1.580.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.580.000 VNĐ

KH-N1002

Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KH-N1002-       Cảm biến hình ảnh: 1..

Giá: 1.580.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.580.000 VNĐ

KH-N1301

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301–       Cảm biến hình ảnh: 1/3 in..

Giá: 1.960.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.960.000 VNĐ

KH-N1301W

Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W-       Cảm biến hình ..

Giá: 2.260.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 2.260.000 VNĐ

KH-N1302

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302–       Cảm biến hình ảnh: 1..

Giá: 1.960.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.960.000 VNĐ

KH-N1302W

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W-       Cảm biến ..

Giá: 2.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 2.380.000 VNĐ

KH-N1302WP

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP-       Cảm biến..

Giá: 4.460.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 4.460.000 VNĐ

KH-N1304A

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1304A-       Cảm biến hình ảnh: ..

Giá: 3.560.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.560.000 VNĐ

KH-N1305

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1305-       Cảm biến hình ảnh: 1/3 in..

Giá: 3.560.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.560.000 VNĐ

KH-N2001

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2001-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 ..

Giá: 2.260.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 2.260.000 VNĐ

KH-N2002

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2002-       Cảm biến hình ảnh: 1..

Giá: 2.260.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 2.260.000 VNĐ

KH-N2003A

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2003A-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7..

Giá: 3.880.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.880.000 VNĐ

KH-N2005

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2005-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 ..

Giá: 4.760.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 4.760.000 VNĐ