Camera Kbvision

Camera Kbvision

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

KR-4C20B

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-4C20B- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).- Cả..

Giá: 1.450.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.450.000 VNĐ

KR-4C20D

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-4C20D- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)..

Giá: 1.360.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.360.000 VNĐ

KR-4C20LB

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-4C20LB- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).- C..

Giá: 1.860.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.860.000 VNĐ

KR-4C20LD

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-4C20LD- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog..

Giá: 1.680.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 1.680.000 VNĐ

KX-1001C4

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001C4-       Camera 4 in 1 (CVI, T..

Giá: 620.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 620.000 VNĐ

KX-1001CS

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001CS-       Cảm biến hình ảnh: 1...

Giá: 820.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 820.000 VNĐ

KX-1001S4

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001S4-       Camera 4 in 1 (CVI, T..

Giá: 640.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 640.000 VNĐ

KX-1001SX

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001SX-       Cảm biến hình ảnh: 1...

Giá: 860.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 860.000 VNĐ

KX-1002C4

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1002C4-       Camera 4 in 1 (C..

Giá: 620.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 620.000 VNĐ

KX-1002SX4

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1002SX4-       Camera 4 in 1 (..

Giá: 680.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 680.000 VNĐ

KX-1003C

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1003C-       Cảm biến hình ảnh: 1.0..

Giá: 800.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 800.000 VNĐ

KX-1003C4

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1003C4-       Camera 4 in 1 (CVI, T..

Giá: 540.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 540.000 VNĐ

KX-1004C4

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1004C4-       Camera 4 in 1 (C..

Giá: 540.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 540.000 VNĐ

KX-1011S4

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1011S4-       Camera 4 in 1 (CVI, T..

Giá: 690.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 690.000 VNĐ

KX-1012S4

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1012S4-       Camera 4 in 1 (C..

Giá: 690.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 690.000 VNĐ