Camera ip Panasonic

Camera ip Panasonic

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

K-EF134L01

Camera IP PANASONIC K-EF134L01 Dome hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megap..

Giá: 5.650.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 5.650.000 VNĐ

K-EF134L02

Camera IP PANASONIC K-EF134L01 Dome hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megap..

Giá: 3.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.380.000 VNĐ

K-EF134L03

Camera IP PANASONIC K-EF134L03 Dome hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megap..

Giá: 3.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.380.000 VNĐ

K-EF234L03

Camera IP PANASONIC K-EF234L03 Dome hồng ngoại 2.0 Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” type 2.0 Me..

Giá: 3.980.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.980.000 VNĐ

K-EW114L01

Camera IP PANASONIC K-EW114L01 hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megapixel ..

Giá: 5.650.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 5.650.000 VNĐ

K-EW114L03

Camera IP PANASONIC K-EW114L03 hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megapixel ..

Giá: 3.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.380.000 VNĐ

K-EW114L06

Camera IP PANASONIC K-EW114L06 hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megapixel ..

Giá: 3.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.380.000 VNĐ

K-EW114L08

Camera IP PANASONIC K-EW114L08 hồng ngoại 1.3Megapixels– Cảm biến hình ảnh: 1/3” type 1.3 Megapixel ..

Giá: 3.380.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.380.000 VNĐ

K-EW214L01

Camera IP PANASONIC K-EW214L01 hồng ngoại 2.0 Megapixels – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” type 2.0 Megap..

Giá: 6.880.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 6.880.000 VNĐ

K-EW214L03

Camera IP PANASONIC K-EW214L03 hồng ngoại 2.0 Megapixels – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” type 2.0 Megap..

Giá: 3.980.000 VNĐ Trước thuế: Giá: 3.980.000 VNĐ